tajusin noin viisi minuuttia sitten, että yksi usein käyttämäni sana,

ikinä

on monikon essiivi sanasta

ikä.

tosi kuvaavaa. monella tapaa. tätä ei tapahdu ikinä. keidenkään ikinä.