mulla on kivi sydämelläni.


huoleton hevoton poika,
aivon huoleton akaton:

kell on akka, sill on huoli,

kell on laps, sill on kaks.


ja

huolet huonoks vettäät,
kaihot muita kaiemmaks,

murhe muita mustemmaks.

ei ois hoikka luonnon hoikka,

enk ois kaita luonnon kaita,
enk ois musta luonnon musta,
en musta ois emon pesutta,

enk ois sannaa saamattuutta,

en vieen pesemättyyttä;

mie uoon musta murhettain,

kaita oon muita kaihojain,
huolet huonoks vettäät,

kaihot muita kaihemmaks,
murheet muita mustemmaks.

(larin paraske)