ystäväni moottori-lehti aliarvioi jälleen.

kohdassa, jossa esitellään marraskuun tieliikennekuolemia moottori otsikoi:

riskeinä pimeys ja korkea ikä

eivät kaikki vanhat ole pimeitä.

mutta yleensä liikenteessä törttöilevät ovat kyllä, tavalla tai toisella.