joskus on kyllä ihmeellistä.

yksilöllä on loistava idea, joka tuo iloa isolle väelle ja ja taloudellista hyötyä organisaatiolle.

ideaa ei voi toteuttaa, ainakaan organisaation puitteissa, koska se ei sovi organisaation vakiintuneisiin käytänteihin vaan täytyisi tehdä jotain hieman toisin kuin ennen. huomattavaa on, että tapojen muuttaminen ei toisi taloudellista hävikkiä.

ei vaan voi.